da-DK

Håndhævelse af Macron lovdekret af 9. april 2016

21-04-2016Pobierz obrazki
Håndhævelse af Macron lovdekret af 9. april 2016

I forlængelse af cirkulære 022/2015 af 2015/01/12 om Macron loven, har vi ventet på en fuldbyrdelses dekret fra de franske myndigheder, som blev offentliggjort for nylig. Fremadrettet vil Guretruck / TruckController bruge udtrykket "Macron", for at henvise til anvendelsen af Macron loven og lønreguleringen i Frankrig.

1) Dekretet 

Fra den 1. juli 2016, vil Macron finde anvendelse på al cabotage og international transport, med undtagelse af transit transporter.

En skabelon certifikat skal sendes via en udpeget hjemmeside (både hjemmesiden og skabelonen skal offentliggøres af de franske myndigheder). Certifikatet vil indeholde::

 - Firmanavn, adresse og telefonnummer; fulde navn og fødselsdato på virksomhedens leder; navn på virksomhedens social sikrings myndighed;
- Arbejdstageres fulde navn, fødselsdato, adresse og nationalitet; datoen for underskrivelse af ansættelseskontrakten, lovvalg på kontrakten og arbejdstagere kvalifikation
- overholdelse af mindste lønsloven i Frankrig, 9,67 , eks. udgifter og opholdsudgifter;
- Firmaets politik på daglig indkvartering og kost godtgørelse i Frankrig;
 - Virksomhedsrepræsentantens fulde navn i Frankrig(Guretruck kan udpeges som virksomhedens repræsentant i Frankrig);
Bevis for registrering til virksomhedens nationale elektroniske register;
- Start og slutdato for turen gennem Frankrig.

Hvert certifikat er gyldigt i 6 måneder, og der skal indsendes et personligt certifikat for hver chauffør.

Chauffører skal mednringe følgende i køretøjet:
-  Et certifikat: og 
- Ansættelses kontrakten 

Med henblik på inspektion, skal førerens lønsedler angive brutto timeløn, arbejdsperioderne og angive timer, som lønnen vedrører. Ferie og eventuelle helligdage i disse perioder bør også angives. RObs. at betaling pr. kilometer er i henhold til artikel 10 i forordning 561/2006 strengt forbudt.


Bøder:

- €135 for ikke at have certifikatet med ombord og eller for forkert udfyldning af certifikatet.
- € 2000 maksimalt for ikke at færdiggøre certifikatet eller for ikke at anvende mindstelønen (€ 4000 for gentagne overtrædelser inden for et år).

2) Løsningen

Lovens berigtigelse er allerede indarbejdet i salary report (point 5) på TruckController.

Pobierz obrazki
Takket være den enorme erfaring vi har tilegnet os, pga. MiLoG inspektioner i Tyskland, bør Frankrig ikke volde nogen problemer.

Desuden er det i tilfælde af retstvister: TruckController salary report er blevet formelt verificeret i henhold til matematiske specifikationer offentliggjort på punkt 5.  På nuværende tidspunkt har politiet ingen formelt verificer software. Som sådan bør TruckControllerens matematisk overlegenhed være tilstrækkelig til at triumfere i enhver tvist.