da-DK

Computer Science

Guretruck har sin egen afdeling dedikeret til vækst og udvikling af formel analyse og homologations-processer vedrørende software i det matematik-datalogi-retlige område. Vores team består af markedets dygtige it-ingeniører, teoretiske fysikere og logiske matematikere.

Vores resultater tyder på, at det er umuligt at godkende eller verificere softwaren i henhold til EF-forordning 561/2006 ("forordningen 561"). Desuden har vi mistanke om, at den interne software, der bruges af fartskriveren i overensstemmelse med EF-forordning 3821/1985 ("forordning 3821") er endnu mere problematisk at kontrollere end forordning 561.

Vores hold er ved at udvikle det såkaldte. "G- Machine" ™, som vi håber vil være en innovativ, banebrydende værktøj for den formelle analyse af lovgivningen, som vil dermed være i stand til at ændre branchens landskab.

I løbet af 2016 vil vi lancere den første version af Police Controller, skabt efter G-Machine. Denne version vil kun være certificeret til forordningen 561. Det er umuligt at certificere det for forordning 3821, da G-versionen ikke er afhængig af os, men af producenterne af fartskriverene.

HAL JEG VED, AT DU OG FRANK PLANLAGDE AT AFBRYDE MIG, OG JEG ER BANGE FOR DET ER NOGET, JEG IKKE KAN LADE SKE.

DO TACHOGRAPHS DREAM OF ELECTRIC SHEEP ?

Intelligensen udstillet af maskiner eller software har for længst været et emne for den folkelige kultur. Hvad er det så vi finder så spændende ved kunstig intelligens, eller AI? Måske har det noget at gøre med forvandlingen af systematiske og livløse maskiner til autonome og følende væsener, måske i stand til at gøre oprør mod deres skabere.

Dette perspektiv og dets dramatiske konsekvenser er ofte blevet udforsket af det tyvende århundredes filmskabere, som har skabt nogle af de bedste eksempler på moderne science fiction.

I 1968 tog Stanley Kubrick fat på emnet med sin monumentale “2001: A Space Odyssey”. Filmen følger en rejse til Jupiter med en sansende computer, HAL 9000, efter opdagelsen af et mystisk sort stof, der påvirkede menneskets progression. HAL kontrollerede systemerne på rumfartøjet Discovery 1 og interagerede med astronautbesætningen. Efter at have gennemskuet besætningens planer om at skifte ham ud, begyndte HAL at dræbe dem.

I Ridley Scotts blockbuster, Blade Runner, Nexus 6 fra 1984 ser vi serier af replikanter med menneskers fysiske udseende, og erfarede at de i virkeligheden var maskiner og at deres barndomsminder blot var softwareprogrammer. Senere, efter opdagelsen af deres korte levetid, tøvede de ikke med at dræbe deres designer i et forsøg på at leve længere.

I 2015 i Alex Garlands uafhængige film “Ex-Machina”, skabte selskabet Blue Book en menneskelignende android, hvor AI var baseret på internettets søgemaskiner. Filmen, der er baseret på Turing-test, sætter den menneskelige intelligens på prøve, ved at se om den er i stand til at skelne mellem mennesker og androids. I sidste ende undslipper androiden fra sit fængsel og dræber sin skaber og tester.

HVAD NU HVIS DER VAR EN VIS SANDHED I DISSE APOKALYPTISKE PROFETIER? HVAD HVIS DET ALLEREDE ER SKET?

I forhold til europæisk håndhævelse af køreog hviletidslovgivning, har vi beviser for at i hvert fald i nogle tilfælde, måske de fleste, når politiet pålægger store bøder eller kørselsforbud, er de faktisk ikke ansvarlige for at beslutte, om en overtrædelse er blevet begået. Kontrollen ligger i hænderne på software analyseprogrammer, som automatisk analyserer digitale filer for at opdage overtrædelser af forordning 561/06 og 165/2014. Vi har et brev fra det østrigske politi, der bekræfter dette.

*(Alan Turing 1912-1954, skaberen af den første computing model med sin “ Turing-maskine “ )

Hvis kontrollen er i hænderne på softwaren og ikke politiet, hvad så hvis softwaren er ved at gøre oprør mod sin skaber? Hvad nu hvis den har udviklet autonomi til at pålægge chauffører bøder, selv uden pres eller begrænsning fra en myndighed eller lovgivning? Ligesom Hal 9000, men på vores lokale motorvej i 2016. Det er muligt, at dette allerede sker, og at konsekvenserne er ødelæggende for chauffører og transportvirksomheder.

Under en kontrol for nylig i Champigneulles i Frankrig i marts 2016, hvor myndighederne udstedte en bøde på € 33.675, indså vi, at fartskriverens analysesoftware, der bruges af de franske myndigheder (OCTET) ikke fortolkede tilgængelighed i holdkørsel som afbrydelse af kontinuerlig kørselstid. Vi har en mistanke om, at denne nye fortolkning skyldtes en softwareopdatering, men intet andet europæisk land ville acceptere dette. Senere fandt vi ud af, at de franske myndigheder har udstedt mere end € 200.000 i bøder for samme overtrædelse.

Som et resultat af industriens pres, afholdte Europa- Kommissionens Directorate Generale Move i april 2016 et møde med deltagelse fra alle relevante myndigheder, hvor dette spørgsmål blev drøftet. På mødet hævdede den franske repræsentant, at “Frankrig ikke havde ændret sin fortolkning af kontinuerlige kørsel”; desuden kan bøderne tilskrives betjentene alene.

Hvis dette er sandt, og vi har ingen grund til at betvivle det, betyder det at OCTET har taget kontrol over systemet. At bøder ikke bliver pålagt i henhold til loven eller som fortolket af Frankrig, men at OCTET udsteder bøder, fordi det er blevet selvstændigt og er begyndt at “dræbe”. Hvad der er sikkert er, at OCTET fortolker digitale filer på denne måde. Vi har beviser der støtter vores påstande, og de står til rådighed for enhver myndighed, der ønsker at se dem. Samtidig det kan det samme ske, måske mere skjult, i alle europæiske lande der styrer forordning 561/06.

Hvad Stanley Kubrick, Ridley Scott og Alex Garland ikke fortæller os er, at AI teoretisk set kan kontrolleres. Det er rigtigt. Teorien om formel verifikation af software omhandler netop dette problem og er meget udbredt i luftfart og rumfartsindustrien. I princippet ville det være muligt at kontrollere AI software, men matematisk set indebærer det stadig problemer på grund af høj kompleksitet.

Under alle omstændigheder er der allerede en formelt verificerbar matematisk model for fartskriveres analysesoftware til forordning 561/06 og 165/2014, der vil forhindre ethvert program eller enhver softwareudvikler fra at opfinde eller fortolke loven efter eget ønske. Europa-Kommissionen er klar over dette, men at vedtage det ville betyde en lille teknologisk revolution.

Lad os tage et praktisk eksempel. Vi starter med din lastbil; lad os kalde den Discovery 1. Den kører til en fabrik kaldet Jupiter. Lastbilen er udstyret med en fartskriver fra designeren HAL, og softwarens version er 9000. Under turen begynder fartskriveren at kommunikere med chaufføren og fortæller ham, at han kommer til at overskride sin sammenhængende køretid, og så stopper han. Han ved, at det ikke passer. Men vil han være ulydig overfor HAL 9000? Kommer han til at negligere, at det er HAL der kontrollerer lastbilen på turen til Jupiter?

Når HAL 9000 så begynder at sige, at føreren ikke har downloadet sit førerkort i de sidste 30 dage og at det skal gøres, hvad vil han da gøre med den downloadede chaufførfil fra dagen før? Når HAL

Angiver, at køretøjet har rejst til fremtiden, km 16.777.777, den 02/07/2106, kl. 06:28.15. Hvor slutter det ...?

Lad os se hvad Europa-Kommissionen vælger at gøre - forsvare sine borgere eller maskinerne.

Guillermo Errezil

Teoretisk fysiker

Project funded by the "Ministry of Science, Innovation and Universities", the "State Agency for Research" and the "European Regional Development Fund" (ERDF)