cs-CZ

Dekret z 9. dubna 2016 o aplikaci zákona Macron

21. 4. 2016Pobierz obrazki

Dekret z 9. dubna 2016 o aplikaci zákona Macron


Jak jsme již informovali v oběžníku 022/2015 z 01/12/2015, vyčkávali jsme vydání aplikačního dekretu, který byl konečně zveřejněn dne 9. dubna 2016. Od nynějška bude Guretruck/Truckcontroller používat pojem "Macron" pro regulaci minimální mzdy ve Francii. 

1) Dekret 

Macron se bude od 1. července 2016 vztahovat na veškerou kabotáž a mezinárodní přepravu, s výjimkou tranzitní přepravy. 

 Prostřednictvím francouzského webu bude potřeba odeslat podle šablony vyplněný certifikát (webová stránka i šablona budou zveřejněny vládou) obsahující:

 - Úplný název společnosti, adresu a telefonní číslo, dále celé jméno, datum narození a adresu zástupce společnosti a název instituce pro sociální zabezpečení;
- Jméno, příjmení, datum narození, adresu a národnost zaměstnance, datum podpisu pracovní smlouvy, právo, kterým se tato smlouva řídí a kvalifikaci zaměstnance zaměstnance;
- dodržení minimální hrubé hodinové mzdy ve Francii (9,67€)s výjimkou diet a ubytování;
- Způsob, jakým společnost hradí ubytování a diety ve Francii;
 - Název nebo jméno a příjmení zástupce ve Francii (pro tento účel je možné jmenovat Guretruck);
- Doklad o registraci společnosti v národním elektronickém rejstříku společností;
- Datum začátku a konce průjezdu Francií. 


Platnost certifikátu je 6 měsíců a musí být zaslán pro každého řidiče.

Řidič musí mít ve vozidle:
- certifikát; a 
- pracovní smlouvu 

Výplatní páska musí pro účely inspekce obsahovat hrubou hodinovou mzdu, pracovní období a odpracované hodiny, za které byla mzda vyplacena, a dovolenou a státní svátky v tomto období. Nezapomeňte, že ve Francii je zakázano odměňování na základě najetých km podle čl. 10 nař. ES 561/06. 
Pokuty:

- €135 za absenci certifikátu ve vozidle nebo chybné vyplnění certifikátu
- €2000 maximálně za nevyplnění certifikátu nebo nedodržení minimální mzdy (€4000 pro opakované porušení během 1 roku).


2) Řešení  

Korekce podle Macron je začleněna v mzdové zprávě (Bod 5) v Truckcontroller.

Pobierz obrazki
Díky našim bohatým zkušenostem s inspekcemi podle MiLog v Německu by neměla Francie pro Truckcontroller mzdovou zprávu představovat žádný problém. 

Navíc, pro případ soudního řízení, Truckcontroller mzdová zpráva byla formálně verifikována v souladu s matematickými specifikacemi uvedenými v bodě 5. V současnosti neexituje žádný policejní program s formálně verifikovaným softwarem. Matematická nadřazenost Truckcontroller by tak měla být dostatečná pro úspěch v jakémkoliv soudním řízení.