hu-HU

Loi Macron 2016. április 9.

2016.04.21.Pobierz obrazki
Loi Macron végrehajtási rendelet 2016. április 9.

A 2015. December 1-jén küldött 022/2015-ös számú körlevelünk folytatásaként a Loi Macron végrehajtási rendelete 2016. április 9-ei dátummal hatályba lépett. A jövőben  cégünk és a Truckcontroller felülete „Macron” néven fog utalni a Loi Macronnal és a francia bérszabályokkal kapcsolatos információkra.


1)A rendelet:

2016 július 1-jétől A Macron szabályait minden kabotázs és nemzetközi szállítmányozási tevékenység során alkalmazni kell, a tranzitszállítás kivételével.

A jövőben szükséges lesz egy előre meghatározott tanúsítvány kitöltése a francia hatóságok által megjelölt honlapon. (A honlap pontos nevét és az említett tanúsítványt később hozzák nyilvánosságra.)

A tanúsítvány a következő információkat fogja tartalmazni:

-A cég teljes neve, címe és telefonszáma, továbbá az ügyvezető neve és születési ideje. Illetve szükséges lesz még a céget nyilvántartó adóhatóság neve is.
-Alkalmazott teljes neve, születési ideje, címe és nemzetisége, továbbá a munkaszerződés dátuma és az arra vonatkozó jogszabályok megnevezése, illetve a munkavállaló képesítése.

-A 9.67 eurós francia minimálbér szabályainak való megfelelőség igazolása. A minimálbér számítása az egyéb kiadások és a szállás költségeinek beszámítása nélkül kerül megadásra.  
-A vállalkozás Franciaországra szállással és étkezéssel kapcsolatos szabályzata. 
-A vállalkozás francia képviselőjének neve. Erre a Guretruck is meghatalmazható.

-Az elektronikus regisztrációt bizonyító adatok.
-A Franciaország területén sorra kerülő szállítmányozás kezdő és végpontja. 

Minden tanúsítvány 6 hónapig érvényes és ezek egy példányával minden sofőrnek rendelkeznie kell.

 
A sofőröknél tehát szükséges a következőkben felsoroltak megléte: 
- Tanúsítvány és

 
- Munkaszerződés


A sofőrök béréről készült igazolásnak tartalmaznia kell a bruttó órabért, illetve a munkaidőt és az ahhoz kapcsolódó kifizetések részletes bontását. Továbbá az adott időszakra vonatkozó minden szabadságot és munkaszüneti napot jelezni kell. Szeretnénk emlékeztetni minden kedves ügyfelünket, hogy a megtett kilométer alapján történő bérfizetés a hatályos jogszabályok (REG 561/06) alapján szigorúan tilos.  

 

 Bírságok:

-135 Euró, amennyiben a tanúsítvány nincs a sofőrnél vagy hibásan, illetve hiányosan került kitöltésre.  


-Maximum 2000 Euró amennyiben a tanúsítvány egyáltalán nem került kitöltésre vagy a minimálbér a hatályos szabályozástól eltérően került megadásra. (A bírság egy éven belül megismételt jogsértés esetén 4000 Euró)  


2) Megoldások

A Truckcontoller felületén található fizetési jelentésbe beépítésre (5-ös rész) került a Macron szabályainak való megfelelőség. 

Pobierz obrazki
A német Milog szabályokkal kapcsolatban szerzett tapasztalatunknak köszönhetően a Truckcontroller-nek semmilyen problémát nem okozhat a bérjelentések elkészítése!   

Különösen peres eljárás esetén lehet hasznos, hogy a Truckcontroller felületén készült jelentések a matematikai összefüggéseknek megfelelően hivatalosan ellenőrzöttek. Ennek jelenleg egyetlen szoftver sem képes megfelelni, így a bizonyítási eljárás során jelentős előnyt élvezhet aki ennek használatával készíti el jelentéseit.