pl-PL

Egzekwowanie przepisu Loi Macron z 9 kwietnia 2016

2016-04-21Pobierz obrazki
Egzekwowanie przepisu Loi Macron z dnia 9 Kwietnia 2016
W nawiązaniu do newslettera 022/2015 z 01/12/2015 dotyczącego Prawa Macrona, oczekiwaliśmy na Dekret wykonawczy władz francuskich, który został niedawno opublikowany 9 kwietnia 2016. Idąc dalej, Guretruck/Truckcontroller będzie używał zwrotu “Macron” odnosząc się do zastosowania Prawa Macrona i zarządzeń płacowych na terenie Francji. 

1) Zarządzenie 

Od 1 Lipca 2016, Macron będzie się tyczył wszystkich transportów międzynarodowych i kabotażowych, z wykluczeniem przewozu tranzytowego.

Koniecznym będzie wysłanie określonego modelu certyfikatu za pośrednictwem francuskiej strony web (zarówno model certyfikatu jak i strona internetowa zostaną wskazane i opublikowane przez władze francuskie). Certyfikat ten powinien zawierać następujące informacje:

- Pełną nazwę firmy, adres oraz numer telefonu, imię, nazwisko i datę urodzenia osoby zarządzającej firmą; nazwę zakładu ubezpieczeń społecznych; 
- Imię i nazwisko pracownika, datę urodzenia, adres i obywatelstwo, datę podpisania umowy o pracę, wskazanie przepisów, którym podporządkowana jest dana umowa i  zakwalifikowanie pracownika;
- Uwzględnienie minimalnej stawki brutto za godzinę pracy we FrancjI (9,67€), wykluczając diety i zakwaterowanie;
- Politykę firmy dotyczącą zakwaterowania i diety na terenie Francji;
- Przedstawiciela firmy we Francji, tj. imię i nazwisko osoby albo nazwę przedsiębiorstwa (Guretruck może zostać wyznaczony do tego celu);
- Zaświadczenie o wpisie w narodowym rejestrze pojazdów
- Datę początkową i końcową pobytu kierowcy na terenie Francji.

Każdy certyfikat będzie ważny przez 6 miesięcy oraz należy przesłać jeden certyfikat w odniesieniu do każdego kierowcy.

Kierowcy muszą posiadać w swoich pojazdach:
- Certyfikat; oraz
- Umowę o pracę

Do celów kontroli, odcinki wypłat kierowcy muszą określać stawkę godzinową brutto, odcinki czasu pracy i wskazywać ilość godzin. Wszelkiego rodzaju wakacje czy inne święta również muszą zostać uwzględnione.  Należy pamiętać, że płatność od km jest we Francji zabroniona zgodnie z Art 10 of REG 561/06.

Kary:

- €135 za nie posiadanie certyfikatu na pokładzie pojazdu lub za jego błędne wypełnienie
- €2000 maksymalnie za niezastosowanie się do obowiązku wypełniania certyfikatów lub niestosowania płacy minimalnej (4000€ za powtarzające się wykroczenie w ciągu roku).

2) Rozwiązania 

Korekta Macron jest już uwzględniona w raporcie płac (Punkt 5) na platformie Truckcontroller.

Pobierz obrazki
Dzięki dużemu doświadczeniu z inspekcji MiLoG w Niemczech, Francj nie powinna sprawiać żadnych problemów naszemu programowi do wyliczania płac.

Ponadto, w przypadku sporu: nasz raport płac został formalnie sprawdzony względem specyfikacji matematycznych wymienionych w punkcie 5. W chwili obecnej policja NIE posiada formalnie sprawdzonego oprogramowania, dzięki temu matematyczna wyższość powinna być wystarczająca by triumfować w każdym sporze.