pl-PL

REWOLUCYJNE NARZĘDZIE DO KALKULACJI PŁAC

Kalkulator płac zintegorwany z systemem "Tacho Manager" dostępnym na stronie www.truckcontroller.com

KONFIGURACJA

  • To w pełni zautomatyzowany system do obliczania płac brutto dla od 1 aż do 1000 kierowców, wykorzystujący dane cyfrowe z tachografu.
  • Zawsze stosowana jest waluta wybranego kraju
  • Idealny zarówno dla samozatrudniających się kierwców jak i dla firm zatrudniających tysiące kierowców.
  • System jest oparty na unikatowym algorytmie i dokładnie tej samej zmiennej dla 16 krajów: tylko wartości liczbowe muszą być przyjęte w poszczególnych krajach. System oblicza na podstawie płacy minimalnej zgodnie z prawem kraju, i może być łatwo dostosowany do każdego użytkownika na potrzeby każdej firmy

Płace konfigurowane są wg następujących parametrów

  • Zaliczki zapłacone kierowcom

  • Płaca zasadnicza: zawierająca: dodatki, dni robocze, chorobowe. Również możliwa opcja płacy godzinowej zamiast podstawowej. System pozwala definiować co jest „pracą”.

  • Nadgodziny, dzielone na: normalne nadgodziny, dzień-noc, święta państwowe I weekendy. Mogą być obliczane : miesięcznie, dwumiesięcznie, kwartalnie, czteromiesięcznie oraz półrocznie.

  • Wydatki: mogą być obliczane jako część wynagrodzenia. Każdy odwiedzany kraj może mieć zapisaną odmienną wartość, Kalkulacja oparta jest na czasie jazdy i czasie odpoczynku, co jest bardziej korzystne niż obliczanie „za dzień”. To pozwala również systemowi na obliczenie świąt automatycznie (bez potrzeby zaznaczania czegokolwiek) .

  • Zakwaterowanie: może być zawarte w wynagrodzeniu . System pozwala na zdefiniowanie , co oznacza „noc, gdy kierowca nie prowadził samochodu i należy mu się zakwaterowanie”

  • Dodatek do wynagrodzenia wymagany przez prawo niemieckie , za czas wykonywania transportu w Niemczech. Dodatek do wynagrodzenia wymagany przez prawo norweskie , za czas wykonywania transportu w Norwegii .System jest przygotowany na przyszły dodatek wymagany przez Francję. System pozwala skonfigurować co oznacza, „tranzyt” dla Niemiec.

Pamiętaj, że jedynie pliki cyfrowe z tachografu są uznawane w Europie za dowód czasu pracy kierowcy.

System sprawia, że menadżerowie firm transportowych mają szczegółową kontrolę nad wszystkimi elementami wynagrodzeń. Szczególnie jeżeli mają oddziały w różnych krajach

Dla prawidłowego działania systemu konieczne jest jedynie, by kierowca manualnie zmieniał na tachografie kraj niezwłocznie po przekroczeniu granicy.

W razie sprawy wniesionej do sądu pracy przez kierowcę. Guretruck może wysłać do sądu eksperta dla potwierdzenia prawidłowości dokumentów firmy ( mamy ogromne doświadczenie w tego typu sprawach).

Pobierz plik PDF