cs-CZ

Dopravní omezení

Kategorie omezení Vozidla>7,5Tn
Trucks>7,5 Tn and >14 m
Trucks>7,5 Tn and trucks with trailers
Trucks>1,5 Tn
Trucks>3,5 Tn
Trucks>12 Tn

Země s obecnými omezeními pro těžká nákladní vozidla

Načítání...