bg-BG

Забрани за движение

Категории Забрани Trucks>7,5Tn
Trucks>7,5 Tn and >14 m
Trucks>7,5 Tn and trucks with trailers
Trucks>1,5 Tn
Trucks>3,5 Tn
Trucks>12 Tn

Страни с общи ограничения за тежък транспорт

Товарене...